Контрол на качеството

Контрол на качеството

Целта на контрола на качеството от EPP е да постигне удовлетворението на клиента от най -добрите качества и услуги, непрекъснат процес на подобряване на логическия производствен процес.

QUALITY-CONTROL2

СЕРТИФИКАЦИЯ

ГАРАНЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО

Certificate

Лабораторно оборудване

Pilot Retort Machine

Пилотна машина за ретрот

Sealing Tester

Тестер за уплътняване

Air leak Tester

Тестер за изтичане на въздух

Compressor Tester

Тестер за компресор

W.V.T.R Tester

WVTR тестер

Impulse Sealer

Импулсен уплътнител

Microscope

Микроскоп

Slip Tester

Тестер за приплъзване

Universal Testing Machine

Универсална машина за тестване

Heat Gradient Tester

Тестер за топлинен градиент

Forced Convection

Принудителна конвекция

Gas-Chromatography

GC (газова хроматография)

FT-IR

FT-IR